WSPÓŁDZIELNIA
wszystko o wspólnotach i spółdzielniach mieszkaniowych

Wprowadzenie monitoringu wizyjnego we wspólnocie mieszkaniowej

Wielu osobom monitoring nieodłącznie kojarzy się z bezpieczeństwem. Z drugiej zaś strony, stanowi on jedną z istotnych metod ingerencji w prywatność człowieka. Pogodzenie tych dwóch wartości jest problematyczne dla każdego, kto choć przez chwilę zastanowi się nad ich wzajemną relacją….

Continue Reading

Głosowanie uchwał na zasadzie 1 właściciel – 1 głos

Marzec jest miesiącem, w którym większość wspólnot mieszkaniowych przeprowadza coroczne zebrania właścicieli lokali. O organizacji tych zebrań oraz ich przebiegu pisaliśmy we wcześniejszych wpisach. Z uwagi na fakt, że wspólnoty zwykle organizują zebrania w drugiej połowie marca, w dzisiejszym wpisie…

Continue Reading

Przebieg corocznego zebrania we wspólnocie mieszkaniowej

Kontynuując tematykę corocznych zebrań właścicieli we wspólnocie mieszkaniowej, tym razem chciałbym przedstawić praktyczne aspekty związane z samym ich przebiegiem. Doświadczenie pokazuje, że wiele istotnych pytań związanych z takimi kwestiami jak sposób liczenia głosów czy uprawnienia przewodniczącego zebrania, pojawia się dopiero…

Continue Reading

Egzekucja opłat ze spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu

W poprzednich artykułach szczegółowo omówiliśmy kwestie związane z możliwością przeprowadzenia przymusowej sprzedaży lokalu własnościowego przez wspólnotę mieszkaniową (dostępne tutaj). Nie wszyscy zdają sobie sprawę, że spółdzielni mieszkaniowej przysługują analogiczne uprawnienia i to zarówno wobec właścicieli lokali w „spółdzielczych” wspólnotach mieszkaniowych…

Continue Reading

Odpowiedzialność współwłaścicieli lokalu za długi wobec wspólnoty mieszkaniowej

W wielu przypadkach jeden lokal stanowi własność większej ilości osób. Pomijając szczególny rodzaj współwłasności wynikający z małżeństwa (tzw. współwłasność łączna), lokal może być przedmiotem współwłasności („zwykłej”) m.in. w wyniku jego odziedziczenia przez określone grono spadkobierców, czy też w wyniku wspólnego…

Continue Reading

(Nie)dziedziczność spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu

Podczas gdy spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, jako podobne do prawa własności, jest chętnie nabywane w drodze różnorodnych czynności prawnych, wiele osób obawia się nabywania spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu. Główną przyczyną takiego stanu rzeczy jest fakt, że zgodnie z…

Continue Reading

Organizacja corocznego zebrania we wspólnocie mieszkaniowej

W „dużych” wspólnotach mieszkaniowych początek roku nieodłącznie kojarzy się z organizacją rocznego zebrania ogółu właścicieli lokali. Takie zebranie stanowi gwarancję dla każdego członka wspólnoty, że jego głos (przynajmniej formalnie) zostanie usłyszany i uwzględniony w procesie podejmowania decyzji. Z uwagi właśnie…

Continue Reading

Przymusowa sprzedaż lokalu własnościowego (cz. 2)

Po przedstawieniu pierwszej przesłanki umożliwiającej wszczęcie procedury przymusowego wykluczenia ze wspólnoty mieszkaniowej (tj. długotrwałego zalegania z zapłatą należnych opłat), w tym artykule przejdę do pozostałych dwóch przesłanek, które w większym stopniu odnoszą się do codziennego funkcjonowania mieszkańców. Naruszenia porządku domowego…

Continue Reading

Przymusowe ustanowienie zarządcy w małej wspólnocie mieszkaniowej

Tzw. małe wspólnoty mieszkaniowe (funkcjonujące w nieruchomościach budynkowych, w których łączna liczba lokali wyodrębnionych i niewyodrębnionych wynosi nie więcej niż 7) nie muszą i z reguły nie ustanawiają zarządcy nieruchomości wspólnej. Wynika to z różnych względów, m.in. z chęci ograniczenia…

Continue Reading